Kolejny Dzień Inwalidy w Ownicach odbył się w dniu 24 maja 2014 roku. Impreza została zorganizowana na terenie Stanicy Łowieckiej „Kniejówka” w Ownicach.