Kilka zdjęć z udrażniania rowów odprowadzających nadmiar wód opadowych z dnia 6 maja 2011r.