Zebranie wiejskie i wybory sołtysa w Ownicach miały miejsce w ownickiej świetlicy dnia 26 marca 2019 r. Frekwencja dopisała. Każdy kto zna ownickie realia mógł z góry przewidzieć wynik wyborów. Dość spojrzeć na nowe drogi we wiosce, place zabaw, ogólnodostępne wiaty i ławki w różnych miejscach, boisko piłkarskie z nową nawierzchnią czy wyremontowany kościół. To tylko niektóre osiągnięcia dotychczasowego sołtysa, pana Franciszka Jamniuka. Pan Franciszek uzyskał poparcie 63 spośród 73 wyborców i został wybrany sołtysem Ownic na kolejną kadencję.

Protokół z zebrania

Zdjęcia