Ownicki Dzień Inwalidy 2013 odbył się w dniu 1 lipca 2013 roku. Impreza została zorganizowana na terenie Stanicy Łowieckiej „Kniejówka” w Ownicach.