Historia kościoła w Ownicach

 

Kościół Filialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Ownicach

Pierwszą parafię na terenie Ownic erygowano między 1405 a 1461 rokiem. Należała do diecezji lubuskiej, dekanat Ośno. Po reformacji kościół stanął po stronie wyznania ewangelickiego. Został afiliowany do parafii w Lemierzycach.

Co najmniej od XVII wieku w centrum wsi, na miejscu obecnej świątyni, znajdował się budynek kościelny lub dom modlitwy. Świadczą o tym sięgające 1646 roku księgi kościelne. Stary budynek, według opisu z 1665 roku, miał prostokątną podstawę, liczne przypory, przedsionek od strony południowej i wieżę w postaci drewnianego rusztowania. Dopiero w 1753 roku przy zachodnim szczycie dobudowano szachulcową wieżę. Zawieszono na niej 60 centymetrowy dzwon odlany w 1649 roku przez Franza Voillarda.

Obecny budynek kościoła powstał w 1867 r. jako filialna świątynia (Tochterkirche) gminy kościoła Ewangelicko – Unijnego w Lemierzycach (Limmeritz) na podstawie zarządzenia Króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Wyznanie ewangelickie było powszechne we wschodniej Branderburgii i w państwach północnoniemieckich w XIX w. Budynek został wzniesiony w powszechnym wówczas stylu neogotyckim. Prawdopodobnie ze względu na to że miał to być kościół filialny, brakuje w nim zakrystii.

Koniec II Wojny Światowej otwiera nową kartę w historii ownickiego kościoła. W 1945 roku budynek został przejęty przez polską administrację Kościoła Rzymskokatolickiego. Został poświęcony i przeznaczony dla kultu katolickiego, zgodnie z wyznaniem zdecydowanej większości zasiedlających wieś osadników przybyłych tu z Kresów Wschodnich. Kiedy w 1951 roku erygowano parafię w Lemierzycach, kościół został do niej przyłączony jako filia. Stan taki trwa do dziś.

Obecnie ze świątyni korzystają głównie mieszkańcy Ownic. Społeczność liczy mniej niż 300 mieszkańców. Co niedzielę o godz. 9 odbywają się msze święte.

Decyzją z 9 lipca 2007 r. budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestracyjnym L-255/A. Utrzymanie zabytkowego kościoła w należytej kondycji jest dla mieszkańców Ownic ogromnym wyzwaniem. Mimo to, głównie z pomocą funduszy prywatnych ale też samorządowych, udało się przeprowadzić kapitalny remont. Dziś świątynia ma odnowiony dach, nową instalację elektryczną, odrestaurowane wnętrze i nowe witraże w oknach.